Chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận chất lượng
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmKết quả kiểm nghiệm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm của bộ y tế

Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
Dầu dừa Coco Secret đạt top 100 thương hiệu dẫn đầu